رد کردن لینک ها

لوله استیل بدون درز

لوله استیل بدون درز

در ساخت این محصول از استیل ۳۰۰ استفاده می شود و دارای انواع مختلفی می باشد که از جمله می توان به لوله استیل بدون درز ۳۰۴، لوله استیل بدون درز ۳۲۱، لوله استیل بدون درز ۳۱۰ و لوله استیل دابلکس اشاره کرد. این محصول از حرکت مواد استیل بر روی یک سطح استوانه ای تو خالی ساخته می شود. این گونه لوله ها در ابتدا حرارت داده شده و سپس تحت فشار قرار می گیرند. همان گونه که از نام آن ها پیداست، هیچ گونه درزی در ساختار آن ها وجود ندارد. قیمت این مدل در مقایسه با انواع لوله های جوش داده شده، بیش تر می باشد.

لوله استیل درزدار

در ساخت این مدل نیز همانند نمونه قبلی از استیل ۳۰۰ استفاده می شود. این لوله ها شامل انواع مختلفی از جمله لوله استیل درزدار ۳۰۴، لوله استیل درزدار ۳۱۶ و لوله استیل دابلکس می باشد. استیل ۳۰۴ دارای ۱۸% کروم و ۸% نیکل و لوله استیل درزدار ۳۱۶ دارای ۱۶% کروم، ۱۰% درصد نیکل و ۲% مولیبدن می باشند. ساخت لوله های استیل درزدار به گونه ای است که ورق های استیل به یکدیگر جوش داده می شوند. از این محصول بیش تر برای مصارفی که فشار در آن ها زیاد نیست، استفاده می شود

شاید دوست داشته باشید

به گفتگو بپیوندید