رد کردن لینک ها

شیر خودکار

شيرهای يك طرفه خودکار در حالت كلی برای جلو گيری از جريان هاي برگشتی (معكوس) به كار برده مي شوند. شیر خودکار، هنگامی که جریان سیال داخل لوله رو به جلو باشد، باز و زمانی که جریان سیال برمی گردد، بسته می شود. شیرهای یکطرفه دارای یک ورودی و یک خروجی برای جریان می باشند و از آنجایی که این شیرها اجازه می دهند جریان فقط به یک سمت حرکت کند به این شیرها، شیر یکطرفه هم می گویند.این مدل از شیرآلات، بصورت خودکار و براساس رفتار جریان داخل لوله واکنش نشان داده و نیازی به اعمال نیروی خارجی ندارند به همین علت به آن ها شیرهای خود عملگر نیز می گویند.

شاید دوست داشته باشید

به گفتگو بپیوندید