این شیرها از نوع Quarter Turn هستند و با یک چرخش 90 درجه ساقه، شیر باز یا بسته می شود. از این شیرها بیشتر در شبکه گازرسانی شهری استفاده می شود. این شیر در ایران پرمصرف می باشد اما در دیگر نقاط دنیا از شیرهای توپی بجای آن استفاده می شود. این شیرها دارای افت فشار کمی بوده و از نوع شیرهای قطع و وصل می باشد.