رد کردن لینک ها

تله بخار

تله بخار به انگلیسی : ( steam trap ) که در صنعت به اسم های دیگری همچون استیم ترپ یا استم تراپ هم شناخته می شوند، شیرآلات هایی هستند که در نقطه اتصال خطوط بخار و کندانس قرار می گیرند. وظیفه اصلی این شیرآلات جلوگیری از هدر رفت انرژی گرمایی و فرار آن از تجهیزات می باشد و نگه داری بخار در تجهیزات گرمایشی و عبور هوا و کندانس از سیستم می باشد. زمانی که بخار، انرژی گرمایی نهان خود را آزاد می کند باعث بروز پدیده قوچ می شود که عاملی مخرب در تجهیزات می باشد. برای جلوگیری از این پدیده از تله بخار استفاده می گردد که بخار را در تجهیزات نگه می دارد و میعانات حاصله را از سیستم خارج می کند. به عبارتی دیگر تله بخار وسیله ای جهت تخلیه گازهای متراکم و نامتراکم همراه با مصرف ناچیز و یا از دست دادن بخار می باشد.

شاید دوست داشته باشید

به گفتگو بپیوندید