رد کردن لینک ها

اتصالات جوشی مانیسمان (بدون درز)

اتصالات جوشی مانیسمان از انواع اتصالات جوشی میباشند که به منظور برقراری اتصال بین لوله با لوله دیگر و یا اتصال به انواع فلنج و فیتینگ های مربوطه مورد استفاده قرار میگیرند. اتصالات جوشی مانیسمان در انواع مختلفی ارائه میگردند. همانطور که میدانید این نوع از اتصالات به صورت یک تکه و اصطلاحا بدون درز تولید میگردند و این مسئله ارتباط مستقیم با نوع سیال در این اتصالات دارد که به جهت نوع فشار این نوع از اتصالات میباشد. اتصالات مانیسمان جوشی فولادی و یا آهنی معمولا به صورت گرم و یا گداخته شده شکل میپذیرند یعنی بعد از گداخته شدن در قالب های فولادی شکل گرفته و به قولی فورج میگردند..

زانو 90 درجه جوشی فولادی مانیسمان یا بدون درز که جهت چرخش لوله به صورت 90 درجه مورد استفاده قرار می گیرد و دو طرف آن به دو لوله جوش داده می شود.

زانو 45 درجه بدون درز که جهت چرخش لوله بدون درز به صورت 45 درجه مورد استفاده قرار می گیرد و دو طرف آن با استفاده جوش کاری به لوله متصل می گردد.

سه راه جوشی مانیسمان جهت گرفتن انشعاب مساوی یا تبدیلی از یک لوله به لوله دیگر استفده می شود و سه طرف آن از طریق جوش دادن به لوله ها وصل می شود. سه راه ها دارای دو تیپ م باشند ، سه راه مساوی که همه دهنه های آن دارای سایز یکسان می باشد و سه راه تبدیلی که نافی آن سایز کوچکتری دارد.

تبدیل هم مرکز و غیر هم مرکز بدون درز جهت تبدیل لوله های بزرگتر به کوچکتر یا جهت تبدیل لوله های کوچکتر به بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد و دو طرف آن به صورت جوش کاری به لوله ها متصل می گردد.

کپ مانیسمان جهت بستن یا کور کردن انتهای خط لوله به کار برده می شود و به وسیله جوش کاری به سر لوله متصل می شود.

به گفتگو بپیوندید